Lorka Dans en Feestzaal

 

Organisatie van...

  • Dansfeesten
  • Alleenstaanden dansavonden
  • Trouwfeesten
  • Privé balavonden
  • Avondfeesten met diner
  • Bedrijfsfeesten
  • Demonstratieavonden voor firma's
  • Modeshows
  • Bruiloften
  • Brunches
 

Dans

 

Iedere dinsdag, dansnamiddag met liveband of Dj van 14:15u tot 19:45. Warm buffet inbegrepen om 18:00u.

 

Opgelet: Zomerstop voor de openbare

dansfeesten vanaf Zaterdag 29 juni 2024 tot

en met maandag 16 september 2024.

 
 
 
 
 
 
 

Vrijgezellen en alleenstaanden

 

Iedere 4de vrijdag van de maand, alleenstaanden en vrijgezellen avond van R.A.V.A.L.
 

Raval is een nationale organisatie die activiteiten inricht voor alleenstaanden en vrijgezellen.

 

Het is een vzw en richt louter activiteiten in. Aanvang van de dansavond 20.30 uur en dit tot

 

ongeveer 02.00 u. Deuren open vanaf 20:00u. Gemiddelde leeftijd van de aanwezigen is ongeveer

 

65 jaar, ook weer naargelang de avond vordert wordt het cliënteel jonger.

 

Raval biedt u een Dj aan die zowel voor jong als oud aangepaste ambiance en dansmuziek brengt.

 

Raval doet aan pascontrole, getrouwde personen mogen niet binnen. Zij vragen voor hun realisatie

 

van de avond een toegangsprijs tussen de 4.00 euro en de 6.50 euro naargelang u lid bent of niet.

 

De deuren gaan open vanaf 20.00 u. Ambiance verzekerd!

 

Iedere vierde vrijdag ongeveer 300 bezoekers.

 

 

 

 
Chaque 4ème vendredi du mois, soirée des célibataires et des célibataires de R.A.V.A.L.
 
 
Raval est une organisation nationale qui organise des activités pour les célibataires
 
 
et les célibataires. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui organise
 
 
uniquement des activités. La soirée dansante commence à 20:30 heures et dure
 
 
jusqu'à environ 2 h 00 du matin. L'âge moyen des participants est d'environ 65 ans,
 
 
mais la clientèle rajeunit au fur et à mesure que la soirée avance.
 
 
Raval vous propose un Dj qui apporte la bonne ambiance et la musique de danse
 
 
pour les jeunes et les moins jeunes. Raval fait le contrôle des passeports,
 
 
les personnes mariées ne sont pas autorisées à entrer. Ils demandent un droit d'entrée
 
 
compris entre 4,00 euros et 6,50 euros pour la réalisation de la soirée, que vous soyez
 
 
membre ou non. Les portes ouvrent à 20h00. Ambiance garantie.
 
 
 
Chaque quatrième vendredi, environ 300 visiteurs.
 
 
 

Remarque : juin - juillet - août jusqu'à

la mi-septembre

pas de soirées dansantes RAVAL.

Pause estivale !

Le Raval reprend le :

vendredi 22 septembre 2023

 
 

 

 

 

Lorka Te Huur

 

 

Zaal Lorka is te huur voor allerlei manifestaties.


Vele referenties kunnen wij u op simpele vraag geven. Personeelsfeesten, klantenfeesten,

 

trouwfeesten, kapper en modeshows, personeelsfeesten, bedrijfsfeesten, productvoorstellingen,

 

trouwfeesten, vergaderingen, koffietafels voor begrafenissen, recepties, voorstellingen,

 

gouden bruiloften, verjaardagsparty's, allen kennen zij hun weg naar zaal Lorka.

 

Dineetjes, buffetten, brunchen, alles kan. Wij beschikken over een uitgebreide keuken,

 

eigen keukenpersoneel, en een uitgebreide menukeuze.
 

De capaciteit van onze grote zaal Lorka kan tot 750 personen zittend. (met smalle tafels). 


Voor feestjes met eten, kunnen wij u zittend 600 comfortabele zitplaatsen aanbieden met een

 

dansvloer van 100 m². Zonder dansvloer kan dit tot 680 zitplaatsen.

 

Met ronde tafels kunnen wij 380 genodigden confortabel zetten.

 

Ronde tafels in combinatie met lange tafels kunnen we gaan tot 500 personen.

 

Met hoge party tafels kunnen we gaan tot 750 personen.

 

Opgelet: Maar 153 eigen parkingplaatsen - Voor grotere evenementen werken we samen met

 

naburige parking. Vraag ons om info!

 

 

De zaal is niet te huur voor een externe traiteur of catering.
 

Ook op zaterdagavond is zaal Lorka te huur voor bedrijfsfeesten.
 

Jaarlijks in zaal Lorka en feestzaal de Lork +/- 300 evenementen.

 

Onze feestzaal Lorka is in uitbating van Bvba L3 voor de totale catering, trouwfeesten,

 

bedrijfsfeesten....

 

De organisatie van de dansfeesten gebeurd door Vanierschot Feitelijke vereniging

 

met dranken uitbating door Bvba L³.

 

Feestzaal De Lork is in uitbating van Bvba L3 voor de totale catering, trouwfeesten

 

bedrijfsfeesten....

 

 

Alle feestarrangementen in onze feestzalen worden aangeboden, in concept van K.A.T.-Events

 

Filip Vanierschot.

 

 

 

 

La salle Lorka peut être louée pour toutes sortes d'événements.

 

Nous pouvons vous donner de nombreuses références sur simple demande. Fêtes du personnel,

 

fêtes des clients, mariages, défilés de coiffure et de mode, fêtes du personnel, fêtes d'entreprise,

 

présentations de produits, mariages, réunions, tables basses funéraires, réceptions, spectacles,

 

mariages dorés, fêtes d'anniversaire, ils connaissent tous le chemin de la salle Lorka.

 

 

Dîners, buffets, brunchs, tout est possible. Nous avons une grande cuisine,

 

Le personnel de cuisine est présent sur place, et le menu est très varié.

 

La capacité de notre grande salle Lorka est de 750 personnes assises. (avec des tables étroites).

 

Pour les fêtes avec repas, nous pouvons proposer 600 places assises confortables avec une

 

piste de danse de 100 m². Sans piste de danse, nous pouvons offrir jusqu'à 680 places.

 

Avec des tables rondes, nous pouvons accueillir confortablement 380 invités.

 

Les tables rondes en combinaison avec les tables longues nous pouvons aller jusqu'à 500 personnes.

 

Avec des tables de fête hautes, nous pouvons aller jusqu'à 750 personnes.

 

Attention : Seulement 153 places de parking en propre - Pour les événements

 

plus importants, nous travaillons en collaboration avec le parking voisin.

 

Pour les événements plus importants, nous collaborons avec les parkings voisins.

 

Demandez-nous des informations !

 

 

 

 

La salle n'est pas destinée à être louée à des traiteurs externes ou à la restauration.

 

La salle Lorka est également disponible le samedi soir pour les fêtes d'entreprise.

 

Chaque année, la salle Lorka et la salle des fêtes Lork accueillent +/- 300 événements.

 

Notre salle de fête Lorka est exploitée par la Bvba L3 pour la restauration complète et

 

les mariages, événements d'entreprise....

 

L'organisation des soirées dansantes est assurée par la Vanierschot Feitelijke vereniging.

 

avec gestion des boissons par la Bvba L³.

 

Feestzaal De Lork est exploité par la Bvba L3 pour la restauration complète, les mariages,

 

les fêtes d'entreprise. parties de l'entreprise....

 

Tous les arrangements de fête dans nos salles de fête sont offerts par K.A.T.-Events.

 

Filip Vanierschot.